Petrus Donders Nijmegen
Zoeken:
Petrus Donders
Home
Bestuur
Herhalingslessen
Cursus aanbod
Aanmelden
Oranje Kruis


Het Oranje Kruis

Onze EHBO vereniging is aangesloten bij het landelijk overkoepelend orgaan
"Het Oranje Kruis". Dit is de organisatie op het gebied van eerste hulp (EHBO).


Het oranje kruis

Het Oranje Kruis :

  -stelt de leerstof samen
  -neemt examens af
  -reikt onder meer het diploma Eerst Hulp uit
  -bewaakt de geldigheid daarvan


De leden van het stichtingsbestuur van het Oranje Kruis zijn nauw betrokken bij de eerste hulp, maar zijn niet aan één van de betrokken organisaties gebonden. Een onafhankelijk College van Deskundigen bepaalt de inhoud en eindtermen van de verschillende opleidingen en bewaakt de inhoud van de lesboeken.


Het Oranje Kruis heeft drie hoofddoelstellingen:

  -Het realiseren van een zodanige Eerste Hulp door leken dat daardoor zo veel mogelijk gezondheidsrisico's worden voorkomen.
  -Bevorderen van inhoudelijke ontwikkeling en uitbouw van Eerste Hulp door Leken.
  -Zoveel mogelijk mensen motiveren en stimuleren om Eerste Hulp te kunnen verlenen.


Het Oranje Kruis verzorgt alle uitvoerende werkzaamheden betreffende:

  -de examinering en certificering,
  -de ontwikkeling en productie van lesmaterialen,
  -de bewaking rond de geldigheid van diploma's
  -de werving-en promotiecampagnes.

url_oranjekruis